Bogdan Obrzut

dr hab.n.med. prof UR

Histeroskopia

Jak wygląda zabieg histeroskopii

Histeroskopia jest endoskopową metodą diagnostyczno-terapeutyczną, umożliwiającą obrazowanie wnętrza kanału szyjki i jamy macicy oraz równoczasowe leczenie stwierdzonych tam nieprawidłowości.

Histeroskop składa się z 2 płaszczy i teleskopu sprzężonego z kamerą, przekazującą obraz na monitor. Pod płaszczem zewnętrznym przepływa podawany przez specjalną pompę płyn dystensyjny, którego zadaniem jest rozszerzenie jamy macicy i usuwanie zanieczyszczeń pojawiających się w polu widzenia. W obrębie płaszcza wewnętrznego znajduje się kanał roboczy dla narzędzi operacyjnych.

Instrumenty histeroskopowe mają jeszcze bardziej delikatną budowę niż narzędzia stosowane w laparoskopii. Spośród nich najczęściej używane są nożyczki, kleszczyki do preparowania lub biopsji oraz specjalne elektrody. Niektóre z tych ostatnich współpracują wyłącznie z bardziej skomplikowanymi histeroskopami – tzw. resektoskopami, wykorzystywanymi np. do usuwania śluzówki macicy (ablacja endometrium) lub wycinania dużych mięśniaków (przezszyjkowa resekcja mięśniaków).

Wskazania do histeroskopii diagnostycznej

Zgodnie z obowiązującymi standardami, zabieg ten zaleca się w przypadku:

  • nieprawidłowych krwawień międzymiesiączkowych
  • obfitych lub skąpych miesiączek
  • wtórnym braku miesiączki
  • krwawieniach pomenopauzalnych
  • niepłodności lub niemożności donoszenia ciąży
  • nieprawidłowego obrazu USG macicy

Wskazania do histeroskopii operacyjnej

Histeroskopia operacyjna znajduje obecnie zastosowanie w leczeniu następujących patologii macicy:

  • mięśniaki podśluzówkowe
  • polipy endometrialne
  • przegroda macicy
  • krwawienia maciczne nie poddające się leczeniu farmakologicznemu